CSS design awards

Plantevalg

Se billede i stor

Plantevalg

En Nordmannsgran er ikke bare en Nordmannsgran - for at få de bedste juletræer, kræves det, at frøene stammer fra gode træer.

Proveniensen (afstamningen) på de træer som plantes, kan være helt afgørende for eksempelvis træets form og udspringstidspunkt. Hver enkelt proveniens har sine kvaliteter og svagheder og valget af proveniens må derfor tilpasses den lokalitet der plantes på og de ønsker man har til det færdige træ.

Provenienser på Østervang

Frømateriale fra Ambroulauriområdet i Georgien, danner grundlag for en meget stor del af den danske juletræsproduktion, og benyttes også i en del af Østervangs kulturer. I de senere år har vi imidlertid samtidigt forsøgt at benytte alternative frøkilder, og har således desuden Nordmannsgran af provenienserne Tversted, Silkeborg Nordskoven, FP1100, Aspheronsk og Borshomi. Vore tilplantninger med disse nye provenienser tegner godt, og vi håber således, at vi på sigt kan basere en større andel af vores produktion, på frø af dansk afstamning.